Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Logo
Strona internetowa został ustalony przede wszystkim z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a zarówno prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej dodatkowo odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a także prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane personalne są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru ponad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego dodatkowo formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego także inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za pogwałcenie przepisów ustawy.

Nabídka:

Název: Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix
adresa: Bierutów 56-420, ul. Fryderyka Chopina 56
Zaměstnanci: Hubert Karwowski, Stefan Jurczyk, Józef Dancewicz, Emil Bielecki, Bolesław Gawron,


Datum přidání: 20-05-2020